Με myZen, η ζωή είναι απλή!

Με myZen, η ζωή είναι απλή!

Η ηρεμία και η σιγουριά που προσφέρουν τα προγράμματα είτε για το αυτοκίνητό σου είτε για τη μηχανή σου, είναι κυριολεκτικά στο χέρι σου. Εσύ επιλέγεις τις καλύψεις που θεωρείς σημαντικές για εσένα και εμείς φροντίζουμε για όλα τα υπόλοιπα.

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αυτοκίνητο

Cool

Βασικές καλύψεις. Περιλαμβάνει την υποχρεωτική κάλυψη από το νόμο, ενώ μπορείς φυσικά να προσθέσεις και όποια από τις προαιρετικές καλύψεις επιθυμείς, ενισχύοντας έτσι την ασφάλισή σου.

Συγκεκριμένα:

 • Σωματικές βλάβες Καλύπτεται η πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε τρίτους ή συνεπιβαίνοντες
 • Υλικές ζημιές Καλύπτεται η πρόκληση υλικών ζημιών σε τρίτους.
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από άλλο ανασφάλιστο όχημα που είναι υπαίτιο για τη σύγκρουση
 • Φροντίδα ατυχήματος Παροχή φροντίδας μετά από ατύχημα.
 • Νομική συμβουλή Παρέχονται νομικές συμβουλές σχετικά με καλυπτόμενο ατύχημα του ασφαλιζόμενου οχήματος

Μπορείς βέβαια να προσθέσεις και κάποια από τις πρόσθετες καλύψεις που θα κάνουν την ασφάλισή σου ακόμα καλύτερη.

Πρόσθετες καλύψεις
 • Οδική βοήθεια Παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου από ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά ή μηχανικά αίτια.
 • Νομική προστασία Καλύπτονται αξιώσεις αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα και παραβάσεις ποινικής δίωξης.
 • Προσωπικό ατύχημα Καλύπτεται ο θάνατος, η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα του οδηγού ή του ιδιοκτήτη, από τροχαίο ατύχημα.
 • Έξοδα νοσηλείας Καταβολή σχετικών δαπανών σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου από Τροχαίο Ατύχημα με το ασφαλισμένο όχημα.
 • Θραύση κρυστάλλων Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστούν οι γυάλινες επιφάνειες, από θραύση ή ρωγμή από οποιαδήποτε αιτία. Εξαιρούνται τα φανάρια και οι καθρέπτες του οχήματος.

Chill

Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη. Περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις που είναι υποχρεωτικές από το νόμο με ασφάλιση κλοπής και ακόμα περισσότερα.


Συγκεκριμένα:

 • Σωματικές βλάβες Καλύπτεται η πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε τρίτους ή συνεπιβαίνοντες
 • Υλικές ζημιές Καλύπτεται η πρόκληση υλικών ζημιών σε τρίτους.
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από άλλο ανασφάλιστο όχημα που είναι υπαίτιο για τη σύγκρουση
 • Φροντίδα ατυχήματος Παροχή φροντίδας μετά από ατύχημα.
 • Νομική συμβουλή Παρέχονται νομικές συμβουλές σχετικά με καλυπτόμενο ατύχημα του ασφαλιζόμενου οχήματος
 • Πυρός Καλύπτονται οι ζημιές απο πυρκαγιά, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξη και πτώση κεραυνού.
 • Πυρκαγιά από
  τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι.
 • Θεομηνίες Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από ακραία καιρικά φαινόμενα που συνιστούν ανωτέρα βία.
 • Ολική κλοπή Καλύπτεται η ολική απώλεια του οχήματος
 • Μερική κλοπή Σε περίπτωση κλοπής καλύπτονται τα στερεά προσδεδεμένα εξαρτήματα του οχήματος που είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. • Τα συστήματα ήχου, εικόνας και τηλεπικοινωνίας του αυτοκινήτου που είναι σταθερά και στερεά προσδεδεμένα. • Ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση ή ανατροπή του οχήματος κατά το χρόνο κατοχής του από τους κλέφτες.
 • Εγγύηση αξίας Ισχύει εγγύηση αξίας για τα τρία (3) πρώτα έτη κυκλοφορίας του οχήματος.

Εκτός από τις βασικές καλύψεις του προγράμματος, μπορείς να προσθέσεις και τις πρόσθετες καλύψεις που θα κάνουν την ασφάλισή σου μοναδική.

Πρόσθετες καλύψεις
 • Οδική βοήθεια Παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου από ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά ή μηχανικά αίτια.
 • Νομική προστασία Καλύπτονται αξιώσεις αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα και παραβάσεις ποινικής δίωξης.
 • Προσωπικό ατύχημα Καλύπτεται ο θάνατος, η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα του οδηγού ή του ιδιοκτήτη, από τροχαίο ατύχημα.
 • Έξοδα νοσηλείας Καταβολή σχετικών δαπανών σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου από Τροχαίο Ατύχημα με το ασφαλισμένο όχημα.
 • Θραύση κρυστάλλων Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστούν οι γυάλινες επιφάνειες, από θραύση ή ρωγμή από οποιαδήποτε αιτία. Εξαιρούνται τα φανάρια και οι καθρέπτες του οχήματος.
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου έως 1000€  Εάν το αυτοκίνητό σου κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά, σου καλύπτουμε τη δαπάνη ενοικίασης αυτοκινήτου με μέγιστο όριο 1.000€
 • Κάλυψη αερόσακων Καλύπτονται ζημιές στους αερόσακους του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία ατυχήματος με υπαιτιότητα του οδηγού
 • Ανταλλακτικά σε αξία καινούργιου Ανταλλακτικά σε Αξία Καινούργιου

Relax

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Περιλαμβάνει τα βασικά αλλά και όλα όσα καλύπτει μία ολοκληρωμένη ασφάλιση ενώ καλύπτει ζημίες ανεξάρτητα με το ποιος φέρει ευθύνη.


Συγκεκριμένα:

 • Σωματικές βλάβες Καλύπτεται η πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε τρίτους ή συνεπιβαίνοντες
 • Υλικές ζημιές Καλύπτεται η πρόκληση υλικών ζημιών σε τρίτους.
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από άλλο ανασφάλιστο όχημα που είναι υπαίτιο για τη σύγκρουση
 • Φροντίδα ατυχήματος Παροχή φροντίδας μετά από ατύχημα.
 • Νομική συμβουλή Παρέχονται νομικές συμβουλές σχετικά με καλυπτόμενο ατύχημα του ασφαλιζόμενου οχήματος
 • Πυρός Καλύπτονται οι ζημιές απο πυρκαγιά, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξη και πτώση κεραυνού.
 • Πυρκαγιά από
  τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι.
 • Θεομηνίες Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από ακραία καιρικά φαινόμενα που συνιστούν ανωτέρα βία.
 • Ολική κλοπή Καλύπτεται η ολική απώλεια του οχήματος
 • Μερική κλοπή Σε περίπτωση κλοπής καλύπτονται τα στερεά προσδεδεμένα εξαρτήματα του οχήματος που είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. • Τα συστήματα ήχου, εικόνας και τηλεπικοινωνίας του αυτοκινήτου που είναι σταθερά και στερεά προσδεδεμένα. • Ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση ή ανατροπή του οχήματος κατά το χρόνο κατοχής του από τους κλέφτες.
 • Εγγύηση αξίας Ισχύει εγγύηση αξίας για τα τρία (3) πρώτα έτη κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ζημιές ιδίου οχήματος
  Απαλλαγή: 750€, 1.000€ ή 1.250€
  Καλύπτονται οι ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση ή ανατροπή του αυτοκινήτου.
 • Κακόβουλες πράξεις Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

Θες περισσότερη ηρεμία; Επίλεξε τις πρόσθετες καλύψεις έτσι ώστε να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη ασφάλιση που σου προσφέρει την απόλυτη σιγουριά.

Πρόσθετες καλύψεις
 • Οδική βοήθεια Παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου από ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά ή μηχανικά αίτια.
 • Νομική προστασία Καλύπτονται αξιώσεις αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα και παραβάσεις ποινικής δίωξης.
 • Προσωπικό ατύχημα Καλύπτεται ο θάνατος, η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα του οδηγού ή του ιδιοκτήτη, από τροχαίο ατύχημα.
 • Έξοδα νοσηλείας Καταβολή σχετικών δαπανών σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου από Τροχαίο Ατύχημα με το ασφαλισμένο όχημα.
 • Θραύση κρυστάλλων Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστούν οι γυάλινες επιφάνειες, από θραύση ή ρωγμή από οποιαδήποτε αιτία. Εξαιρούνται τα φανάρια και οι καθρέπτες του οχήματος.
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου έως 1000€ Εάν το αυτοκίνητό σου κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά, σου καλύπτουμε τη δαπάνη ενοικίασης αυτοκινήτου με μέγιστο όριο 1.000€
 • Κάλυψη αερόσακων Καλύπτονται ζημιές στους αερόσακους του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία ατυχήματος με υπαιτιότητα του οδηγού
 • Ανταλλακτικά σε αξία καινούργιου Ανταλλακτικά σε Αξία Καινούργιου

Μηχανή

Όταν οδηγείς τη μηχανή σου αισθάνεσαι ελεύθερος. Εμείς θέλουμε να αισθάνεσαι και ασφαλής!

Βάλε και τη μηχανή σου στον κόσμο της myZen και απόλαυσε ελευθερία, ασφάλεια και ηρεμία.

Moto

Με το πρόγραμμα αυτό έχεις τις υποχρεωτικές καλύψεις από το νόμο.

Συγκεκριμένα:
 • Σωματικές βλάβες
  Καλύπτεται η πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε τρίτους ή συνεπιβαίνοντες
 • Υλικές ζημιές
  Καλύπτεται η πρόκληση υλικών ζημιών σε τρίτους.
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο
  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από άλλο ανασφάλιστο όχημα που είναι υπαίτιο για τη σύγκρουση
 • Φροντίδα ατυχήματος
  Παροχή φροντίδας μετά από ατύχημα.
 • Νομική συμβουλή
  Παρέχονται νομικές συμβουλές σχετικά με καλυπτόμενο ατύχημα του ασφαλιζόμενου οχήματος

Μπορείς βέβαια να προσθέσεις και κάποια από τις πρόσθετες καλύψεις που θα κάνουν την ασφάλισή σου ακόμα καλύτερη.

Πρόσθετες καλύψεις
 

 • Οδική βοήθεια Παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης της μηχανής από ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά ή μηχανικά αίτια.
 • Νομική προστασία 3.200€Καλύπτονται αξιώσεις αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα και παραβάσεις ποινικής δίωξης.

 

;