Αυτοκίνητο · 21.02.2022

Μικτή ή Απλή Ασφάλεια Αυτοκινήτου: Ποιες είναι οι διαφορές;

Μικτή ή Απλή Ασφάλεια Αυτοκινήτου: Ποιες είναι οι διαφορές;
Εάν αναρωτιέσαι ποια είναι η ιδανική ασφάλεια για να επιλέξεις για το αυτοκίνητό σου, σε αυτό τον πλήρη οδηγό θα βρεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι σχετικά με τις καλύψεις που προβλέπονται και τις επιλογές που έχεις.

Τι σημαίνει μικτή και τι απλή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η ασφάλεια αυτοκινήτου κινείται πάνω σε δύο κεντρικούς άξονες. Την απλή ή αλλιώς βασική ασφάλεια και τη μικτή.

Η βασική ασφάλεια είναι η υποχρεωτική ασφάλιση που πρέπει κάθε όχημα να διαθέτει, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, και αφορά στην αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους, στην περίπτωση που προκαλέσεις με δική σου ευθύνη κάποιο ατύχημα. Η απλή ασφάλεια είναι απαραίτητη για να κυκλοφορείς νόμιμα με το αυτοκίνητό σου, ενώ μπορείς να προσθέσεις στο συμβόλαιό σου τις επιπλέον καλύψεις που θεωρείς αναγκαίες για να νιώθεις ασφαλής.

Η μικτή ασφάλεια από την άλλη, που πιθανά θα τη συναντήσεις και ως ασφάλιση ιδίων ζημιών, είναι εκείνη η ασφάλεια που σου προσφέρει, εκτός από την κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αποζημίωση ακόμα κι αν η ευθύνη του ατυχήματος και η ζημιά που θα προκληθεί στο όχημά σου βαρύνει αποκλειστικά εσένα.

Εάν για παράδειγμα διαθέτεις μικτή ασφάλεια και προκαλέσεις ατύχημα για το οποίο ευθύνεσαι εσύ, η ασφαλιστική εταιρεία σου θα αποζημιώσει και εσένα - εκτός από τους λοιπούς εμπλεκόμενους - για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό σου, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου. 

Καλό όμως είναι να γνωρίζεις ότι η μικτή ασφάλεια έχει και “απαλλαγή”. Τι σημαίνει αυτό; “Απαλλαγή” είναι το μέρος της αποζημίωσης που καλείσαι να πληρώσεις εσύ. Ας υποθέσουμε ότι το κόστος της ζημιάς ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, και η απαλλαγή είναι 500 ευρώ. Τότε, τα πρώτα 500 ευρώ θα πληρωθούν από εσένα και η ασφαλιστική σου θα σε αποζημιώσει με το ποσό που υπολείπεται.

Ποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους; 

Τις καλύψεις που περιλαμβάνουν

Από τον ορισμό τους καταλαβαίνεις ότι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ απλής και μικτής ασφάλειας αφορά στις καλύψεις που περιλαμβάνουν και, φυσικά, σου προσφέρουν. 

Στη μεν βασική ασφάλεια περιλαμβάνεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, τόσο για σωματικές βλάβες όσο και για υλικές ζημιές, και έχεις τη δυνατότητα να προσθέσεις προαιρετικά καλύψεις όπως:

 • Οδική βοήθεια

 • Νομική προστασία

 • Προστασία από φυσικά φαινόμενα

 • Μερική κλοπή

 • Ολική κλοπή 

 • Θραύση κρυστάλλων

 • Θεομηνίες

 • Τρομοκρατικές ενέργειες    

 • Πυρκαγιά

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη

Στη δε μικτή ασφάλεια, οι παραπάνω καλύψεις συνήθως περιλαμβάνονται, συμπληρώνοντας την κάλυψη για αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος με δική σου υπαιτιότητα.

Το κόστος μεταξύ απλής και μικτής ασφάλειας

Οι διαφορές στις καλύψεις οδηγούν και σε διαφοροποίηση του κόστους των δύο διαφορετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Τα οφέλη που προσφέρει η μικτή ασφάλεια είναι φανερά πολλαπλάσια σε σχέση με την απλή και εξαιρετικά σημαντικά, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζεις τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος καθώς είναι παραμετρικό.

Οπότε θα πρέπει να συνυπολογίσεις παράγοντες όπως το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, την ηλικία του ιδιοκτήτη, τον τρόπο πληρωμής, το ύψος της απαλλαγής, τον τύπο του οχήματος και την τρέχουσα αξία του, τη γεωγραφική έδρα του οχήματος, ακόμα και εάν ο οδηγός είναι νέος.

Ποια είναι τα οφέλη της μικτής ασφάλειας έναντι της απλής;

Με την μικτή ασφάλεια, μπορείς λοιπόν να έχεις ένα πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις καλύψεις που θα σε κάνουν να νιώθεις ήσυχος πώς ό,τι κι αν σου προκύψει στους ελληνικούς δρόμους ο προϋπολογισμός σου δεν θα επιβαρυνθεί από τη ζημιά που θα προκληθεί στο αυτοκίνητό σου, ακόμα κι αν είναι δική σου η “στραβοτιμονιά”.

Επιπλέον, η μικτή ασφάλεια περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις υπόλοιπες καλύψεις που μπορείς να προσθέσεις προαιρετικά σε μία απλή ασφάλεια, ενώ και εδώ έχεις τη δυνατότητα να προσθέσεις επιπλέον καλύψεις, οι οποίες είναι:

 • Οδική βοήθεια
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη

Σχετικά με την απλή ασφάλεια το βασικό όφελος που προσφέρει είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης, που είναι και προαπαιτούμενο για την κυκλοφορία ενός αυτοκινήτου, ενώ επιλέγοντας επιπλέον καλύψεις μπορείς να αποκομίσεις αντίστοιχα οφέλη.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στη μικτή ασφάλεια;

Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης προβλέπει και κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτονται κάποιες ζημιές στο αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα, δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκληθεί:

 • Με δόλο του ασφαλισμένου
 • Από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών
 • Από μεταφερόμενο φορτίο που δεν προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας
 •  Από κίνηση χωρίς οδηγό
 • Από οδήγηση νέου οδηγού που δεν έχει δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρεία

Επιπλέον, εάν το αυτοκίνητό σου είναι cabrio καλό είναι να διευκρινίσεις με την ασφαλιστική σου τι ισχύει με την κάλυψη της κουκούλας, ενώ συνήθως δεν καλύπτονται ζημιές σε εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι εργοστασιακός και έχει προστεθεί μεταγενέστερα στο αυτοκίνητο.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει η απομείωση της αξίας του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής το μέγιστο κεφάλαιο με το οποίο θα αποζημιωθείς προκύπτει με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Οπότε κάθε χρόνο μειώνεις την αξία του ασφαλισμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με την τιμή πώλησης του οχήματος τη δεδομένη στιγμή.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη μικτή ασφάλεια;

Για τη σύναψη ενός συμβολαίου μικτής ασφάλειας πρέπει να εκπληρώνονται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος από πραγματογνώμονα.

Επιπρόσθετα, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση η ασφαλιστική μπορεί να μην ασφαλίσει τα προβληματικά σημεία του οχήματος ή να μην αναλάβει την ασφάλιση μικτής.

Παράλληλα, η αξία του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του ελάχιστου ποσού που ορίζει η κάθε ασφαλιστική και το οποίο συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, ενώ η ηλικία του οχήματος να μην ξεπερνά συνήθως τα δέκα έτη. 

Ποια ασφάλεια αξίζει να επιλέξεις;

Κι όμως, η απάντηση σε αυτή τη φαινομενικά σύνθετη ερώτηση είναι απλή.

Η μικτή ασφάλεια είναι η πιο πλήρης ασφάλεια αυτοκινήτου και εάν θέλεις να νιώθεις απόλυτη σιγουριά είναι η μοναδική επιλογή σου. Ωστόσο, εάν το αυτοκίνητό σου είναι μικρής αξίας που δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, η απλή ασφάλεια σε συνδυασμό με κάποιες επιπρόσθετες καλύψεις που επιθυμείς, όπως η οδική βοήθεια, είναι μια καλή επιλογή.

Η μικτή ασφάλεια ενδείκνυται για καινούργια οχήματα, καθώς αφενός εξασφαλίζει το κεφάλαιό σου και αφετέρου δεν οδηγείς με φόβο ότι ένα ενδεχόμενο ατύχημα θα μειώσει δραματικά την αξία του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου σου.

Αυτοκίνητα μεγάλης αξίας στα οποία η αποκατάσταση μιας ζημιάς μπορεί να αποδειχθεί δυσβάσταχτη οικονομικά καλό είναι να διαθέτουν μικτή ασφάλεια, ώστε να προστατεύεις ταυτόχρονα και το κεφάλαιό σου.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της κατάλληλης ασφάλειας είναι μια απόφαση που θα πάρεις συνεκτιμώντας διάφορους παράγοντες. Από την ηλικία σου μέχρι την κατάσταση και την αξία του αυτοκινήτου σου και πιθανώς τις οικονομικές σου δυνατότητες. Ακόμα κι αν είναι η επιλογή σου είναι μια απλή ασφάλεια, φρόντισε να εξασφαλίσεις πως θα έχεις εκείνες τις καλύψεις με τις οποίες θα νιώθεις σιγουριά στο δρόμο. 

Newsletter Logo

Θέλεις να μαθαίνεις τις πιο Zen ιστορίες;

Εγγραφή στο Newsletter