banner-image

Όροι χρήσης Ιστοτόπου «www.myzen.gr»

Ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου
«www.myzen.gr» (εφεξής καλούμενος και «Ιστότοπος» ή «MyZen) είναι η ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία» με
Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη, AP.Γ.Ε.ΜΗ. 227401000
Τηλ. Κέντρο: (+0030) 210 32 95222, email: info@myzen.gr

Σκοπός του ιστοτόπου «Myzen» είναι η σύναψη συμβάσεων ασφάλισης με την Ασφαλιστική Εταιρεία GROUPAMA Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε. (εφεξής «Groupama Ασφαλιστική» ή «Εταιρεία»).

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από το χρήστη/ επισκέπτη του ιστοτόπου, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

Η σύμβασή σας με την Groupama Ασφαλιστική, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο από τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail.

O χρήστης/επισκέπτης του ιστοτόπου παρέχει υποχρεωτικά έγκυρο e-mail του πριν την κατάρτιση της σύμβασης.

Υποχρεώσεις χρήστη

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στον ιστότοπο «Myzen». Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον ιστότοπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά την Groupama Ασφαλιστική.

Η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες / επισκέπτες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Groupama Ασφαλιστικής και του χρήστη/ επισκέπτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν, ει δυνατόν, στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητώς εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης του ιστοτόπου οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται πλήρως τους όρους χρήσης του.

Ο χρήστης / επισκέπτης του ιστοτόπου φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και είναι μόνος υπεύθυνος για την καταβολή οιουδήποτε είδους τελών προς τρίτους φορείς/παρόχους υπηρεσιών Internet. Επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου «Myzen».

Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες.

Ο χρήστης/ επισκέπτης του ιστοτόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του ιστοτόπου της Εταιρείας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας ή στο Διαδίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο χρήστης ή και ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα και να αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην Εταιρεία ή σε Εταιρείες του Ομίλου ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.

Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται το διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης/επισκέπτης δημοσιεύει ή αποστέλλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενό τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

 • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
 • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
 • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
 • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Groupama Ασφαλιστικής ή των υπαλλήλων/εκπροσώπων/προστηθέντων της, για πράξεις που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Groupama Ασφαλιστικής για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη/ επισκέπτη, η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Είστε ενήμεροι ότι η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της μέσω της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσής τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά της Groupama Ασφαλιστικής.

Περιορισμός ευθύνης Groupama Ασφαλιστικής

Η Groupama Ασφαλιστική, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Groupama Ασφαλιστικής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση.
Η Groupama Ασφαλιστική σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου της, Επίσης, η Groupama Ασφαλιστική ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν κακή σύνδεση, καθυστερήσεις στη λήψη υπηρεσιών ή οιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία στη διασύνδεση του χρήστη / επισκέπτη με τον ιστότοπό της.

Η Groupama Ασφαλιστική πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ιστοτόπου εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).

Ως εκ τούτου η Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του ιστοτόπου της. H Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η Groupama Ασφαλιστική έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες/ επισκέπτες του ιστοτόπου.

Σε κάθε περίπτωση η Groupama Ασφαλιστική διαφυλάττει το δικαίωμά της να προβαίνει σε διακοπή ή κατάργηση του ιστοτόπου της, οποτεδήποτε, ελεύθερα με ή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, καθώς και να τροποποιεί κατά την κρίση της το περιεχόμενο και την εμφάνιση του ιστοτόπου της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του Myzen, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Groupama Ασφαλιστικής καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του Myzen. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Groupama Ασφαλιστικής ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο Myzen, είναι αποκλειστικά σήματα της Groupama Ασφαλιστικής ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Myzen δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Συμβουλή

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης/επισκέπτης, η Εταιρεία παρέχει συμβουλή για το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν, όπου επιβάλλεται εκ του Νόμου η παροχή συμβουλής. Οτιδήποτε άλλο παρέχεται στους χρήστες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται μέσω του ιστοτόπου Myzen αναγράφονται μόνο στα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής.

Προσωπικά δεδομένα - Ηχογράφηση κλήσεων

Προσωπικά δεδομένα

Ενημερωθείτε εδώ, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

Η Groupama επιθυμεί να ενημερώσει τους ασφαλισμένους πελάτες της και τους συνεργάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της καταγράφονται υπό τους ακόλουθους όρους:

Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του συναλλασσόμενου πελάτη/συνεργάτη που ηχογραφείται). Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, μετά την πάροδο διετίας. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα διατηρείται στα αρχεία της Εταιρείας.

Κάθε ασφαλισμένος πελάτης/συνεργάτης της Groupama δικαιούται να έχει πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η ή και συνεργάτης της Groupama δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CustomerContactCentre@groupama.gr.

Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων

Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων

 1. . Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων είναι διαθέσιμη στο www.myzen.gr και παρέχεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι Χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον κωδικό πληρωμής, όπως αυτός αναγράφεται στην Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων που τους αποστέλλεται στο e-mail που έχει δηλωθεί.
 2. Η πληρωμή είναι δυνατή μέσω της υπηρεσίας IRIS ( Συμμετέχουσες τράπεζες Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) καθώς και με την χρήση πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών τύπου VISA, MASTERCARD και MAESTRO μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διαθέτει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα ΔΙΑΣ) σε secure server της Τράπεζας Πειραιώς και καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
 3. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία της κάρτας ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν είτε με τη συναλλαγή αυτή καθαυτή είτε με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και cvv2). Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.
 4. Προκειμένου να γίνει αναγνώριση/αντιστοίχιση της οφειλής για την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή, ο Χρήστης υποχρεούται να εισάγει τον ανάλογο κωδικό πληρωμής.
 5. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης στο Βήμα 1, με σκοπό την αποφυγή λαθών καθώς σε περίπτωση ολοκληρωμένης/επιτυχημένης και εκκαθαρισμένης συναλλαγής, ο Χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να την ακυρώσει ηλεκτρονικά.
 6. Πατώντας το κουμπί «Πληρωμή» στο Βήμα 2, ο Χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα.
 7. Με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email.
 8. H GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία που δηλώνονται από το Χρήστη ή και Επισκέπτη της ιστοσελίδας (ήτοι ονοματεπώνυμο, ασφαλισμένο αντικείμενο, κλάδο ασφάλισης, αριθμό συμβολαίου, ποσό πληρωμής), τα οποία είναι απαραίτητα για το σκοπό της αναγνώρισης/αντιστοίχισης της οφειλής για την οποία ο Χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από το ποσό πληρωμής, το οποίο ανακοινώνεται στην Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής.
 9. Οι Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ο Χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο.
 10. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.groupama.gr καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.

Παροχή στοιχείων

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία και πληροφορίες στην ιστοσελίδα my zen. Gr δυνάμει των οποίων συνάπτεται η ασφαλιστική σύμβαση και έχει την απόλυτη και ακέραια ευθύνη έναντι της Groupama Ασφαλιστικής και τυχόν τρίτων προσώπων για τυχόν ζημία ή βλάβη θετική ή αποθετική που θα προκληθεί από την εκ μέρους του παροχή στοιχείων ή/και πληροφοριών.

Η Groupama ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια των πληροφοριών που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας myzen.Gr με σκοπό την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί δια μέσω της ιστοσελίδας my zen. Gr θεωρείται από τη Groupama ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ορθή και αληθής και τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από εσφαλμένες, αναληθείς ή πλαστές πληροφορίες οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη ή τρίτου έχει έννομο συμφέρον από τη χρήση της ιστοσελίδας και τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δεν μπορούν να εγερθούν κατά της Groupama ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Σε κάθε περίπτωση ρητώς διευκρινίζεται ότι εάν κατά την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης δηλωθούν ανακριβείς, λανθασμένες ή μη έγκυρες πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν σε άλλο πρόσωπο από το χρήστη του ιστοτόπου, τότε η ασφάλιση καθίσταται άκυρη και ανίσχυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ασφάλισης στον ιστότοπο Myzen, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει και ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει κάθε νόμιμο παραστατικό/ έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης κ.λ.π.), το οποίο απαιτείται για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης.

;